Tìm kiếm văn bản
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 4259/QĐ-UBND 09/08/2019 Quyết định khen thưởng tập thể lao động xuất sắc, bằng khen, cờ thi đua của UBND Thành phố năm học 2018-2019
2 160/KH-UBND 22/07/2019 Kế hoạch kiểm tra dạy thêm học thêm 2019
3 2786/QĐ-UBND 25/06/2019 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua tập thể, cá nhân năm học 2018-2019
4 TS10-1920 15/06/2019 Kết quả thi vào lớp 10 THPT Quốc Oai năm học 2019-2020. Dữ liệu đầy đủ 754 thí sinh dự thi
5 TS10-1920 14/06/2019 Điểm thi vào lớp 10 THPT Quốc Oai năm học 2019-2020 (P1 - 354/754 thí sinh)
6 118/KH-UBND 10/05/2019 Kế hoạch tuyển sinh MN, L1, L6 năm học 2019-2020
7 2325/QĐ-UBND 24/04/2019 Quyết định phê duyệt danh sách đủ điều kiện thi tuyển VCGD 2019
8 78/KH-UBND 14/03/2019 Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Quốc Oai
9 139/TB-UBND 14/03/2019 Thông báo tuyển dụng viên chức giáo dục Quốc Oai năm 2019
10 1076/QĐ-UBND 07/03/2019 Quyết định tuyển dụng viên chức giáo dục Hà Nội 2019
11 6547/QĐ-UBND 01/01/2019 Bộ quy trình 30 thủ tục hành chính theo Quyết định 6547/QĐ-UBND của UBND Thành phố
12 32/2018/TT-BGDĐT 26/12/2018 Thông tư về chương trình giáo dục phổ thông từ năm học 2020-2021
13 1549/TB-UBND 05/12/2018 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Huyện tại Hội nghị ngày 05/12/2018
14 2795/TB-HĐTD 04/12/2018 Thông báo thi thăng hạng giáo viên MN, TH từ hạng IV lên hạng III thành phố Hà Nội năm 2018
15 161/2018/NĐ-CP 29/11/2018 Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
16 6267/QĐ-UBND 16/11/2018 Quyết định thi thăng hạng giáo viên từ hạng IV lên hạng III
17 341/GM-UBND 12/11/2018 Giấy mời dự 20/11/2018
18 171/KH-UBND 10/10/2018 Kế hoạch tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam 2018
19 5417/QĐ-UBND 09/10/2018 Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020
20 03/TB-HĐTĐKT 10/09/2018 Thông báo kết quả xét duyệt thi đua năm học 2017-2018
21 4036/QĐ-UBND 06/09/2018 Quyết định thành lập các Đoàn kiểm tra thu chi năm học 2018-2019
22 01/HD-CNTT 31/08/2018 Hướng dẫn quản trị trang web
23 130/QĐ-PGD&ĐT 30/08/2018 Quy chế làm việc phòng GD&ĐT tháng 8/2018
24 3081/QĐ-BGD&ĐT 24/08/2018 Danh sách giáo viên đủ điều kiện dự thi thăng hạng 2018
25 20/2018/TT-BGD&ĐT 22/08/2018 Thông tư về chuẩn giáo viên Phổ thông
26 3717/QĐ-UBND 17/08/2018 Quyết định phê duyệt danh mục và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án mua sắm trang thiết bị các trường đạt chuẩn quốc gia năm 2018
27 1542/UBND-GD&ĐT 16/08/2018 Công văn của UBND Huyện về thu chi năm học 2018-2019
28 3853/QĐ-UBND 31/07/2018 Quyết định ban hành khung biên chế năm học 2018-2019
29 14/2018/TT-BGD&ĐT 20/07/2018 Thông tư về chuẩn Hiệu trưởng trường Phổ thông
30 6519/VPCP-KGVX 11/07/2018 Công văn của Văn phòng Chính phủ về nghỉ Tết Âm lịch và Dương lịch năm 2019
31 TS1819/THPT 26/06/2018 Kết quả thi vào 10 THPT thí sinh huyện Quốc Oai
32 TS1819/C3QO 25/06/2018 Kết quả thi vào 10 THPT Quốc Oai - Phần 1
33 TS1819/C3QO 25/06/2018 Kết quả thi vào 10 THPT Quốc Oai - Full
34 04/KHTS-KP 04/06/2018 Kế hoạch tuyển sinh THCS Kiều Phú năm học 2018-2019 - Điều chỉnh
35 03/KHTS-KP 08/05/2018 Kế hoạch tuyển sinh THCS Kiều Phú năm học 2018-2019
36 1050/SGD&ĐT-VP 19/02/2018 Công văn của Sở GD&ĐT Hà Nội về nghỉ lễ Giổ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm 2018
37 7904/QĐ-UBND 20/10/2017 Quyết định khen thưởng tập thể LĐTT, CSTĐCS, LĐTT ngành giáo dục năm học 2016-2017
38 7905/QĐ-UBND 20/10/2017 Quyết định khen thưởng giáo viên có thành tích năm học 2016-2017
39 2527/SNV-CCVC 04/10/2017 Công văn của Sở Nội vụ về đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2017
40 20/2017/TT-BGDĐT 18/08/2017 Thông tư quy định điều kiện, tiêu chuẩn, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non và phổ thông
41 88/2017/NĐ-CP 27/07/2017 Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
42 07/2017/QĐ-UBND 15/07/2017 Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng GD&ĐT Quốc Oai kể từ 28/7/2017
43 01/TBTS10 23/06/2017 Thống kê kết quả tuyển sinh 10 THPT Quốc Oai
44 02/TBTS10 23/06/2017 Thống kê kết quả tuyển sinh 10 THPT Minh Khai
45 03/TBTS10 23/06/2017 Thống kê kết quả tuyển sinh 10 THPT Cao Bá Quát
46 28/KH-PGD&ĐT 10/05/2017 Kế hoạch tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2017-2018
47 18/SGD&ĐT-VP 05/01/2017 Hướng dẫn nghỉ Tết Đinh Dậu 2017
48 13/2016/NQ-HĐND 05/12/2016 Nghị quyết của HĐND Thành phố về định mức phân bổ ngân sách cho GD&ĐT từ năm 2017
49 159/NĐ-CP 29/11/2016 Nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân
50 8102/QĐ-UBND 22/11/2016 Quyết định 8102/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của UBND Thành phố về việc công bố TTHC mới, TTHC hủy bỏ lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT, UBND cấp Huyện, UBND cấp xã
51 6139/QĐ-UBND 07/11/2016 Quyết định số 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố về việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT, UBND cấp Huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
52 9986/VP-KGVX 26/10/2016 Công văn về rà soát việc tuyển dụng, bố trí và sử dụng viên chức giáo dục
53 5013/QĐ-UBND 14/09/2016 Quyết định sát nhập Trung tâm GDTX và Trung tâm KTHN
54 26/TB-CCVTLT 31/08/2016 Thông báo tuyển dụng văn thư, lưu trữ của Chi cục Văn thư lưu trữ Hà Nội
55 1814/SNV-ĐTBDTD 28/07/2016 Công văn của Sở Nội vụ Hà Nội về điều kiện văn bằng, chứng chỉ dự tuyển công chức, viên chức
56 01/TS1617 21/06/2016 Thống kê kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT Quốc Oai năm học 2016-2017
57 02/TS1617 21/06/2016 Thống kê kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT Minh Khai năm học 2016-2017
58 03/TS1617 21/06/2016 Thống kê kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT Cao Bá Quát năm học 2016-2017
59 309/QĐ-SGD&ĐT 16/06/2016 Quyết định ban hành quy trình tuyển sinh trực tuyến năm học 2016-2017
60 55/2016/NĐ-CP 15/06/2016 Nghị định điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995
61 2653/QĐ-UBND 25/05/2016 Quyết định điều động, luân chuyển Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS
62 73/KH-UBND 20/04/2016 Kế hoạch luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác năm 2016
63 1803/SGD&ĐT-VP 20/04/2016 Hướng dẫn công tác thi đua năm học 2015-2016
64 12/2016/QĐ-UBND 13/04/2016 Quy định chuẩn nghèo Hà Nội giai đoạn 2016-2020
65 1676/QĐ-SGD&ĐT 13/04/2016 Quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT và GDTX năm học 2016-2017
66 239/UBND-NV 18/03/2016 Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành GD&ĐT năm 2016
67 169-TB/HU 02/02/2016 Thông báo kéo dài hợp đồng các cơ quan đơn vị đến 31/12/2016
68 329/SGD&ĐT-VP 22/01/2016 Công văn qui định nghỉ học, đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh
69 41/QĐ-UBND 30/12/2015 Quyết định ban hành quy định về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập
70 3590/QĐ-UBND 30/11/2015 Danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản
71 2011/TB-UBND 13/11/2015 Thông báo danh sách các đoàn chúc mừng 20/11
72 86/2015/NĐ-CP 02/10/2015 Nghị định về học phí và chính sách miễn giảm, hỗ trợ chi phí học tập
73 2342/HD-SNV 29/09/2015 Hướng dẫn công tác tuyển dụng viên chức giáo dục 2015
74 2323/TB-SNV 28/09/2015 Thông báo điều chỉnh nội dung ôn tập tuyển dụng VCGD 2015
75 2190/TB-SNV 24/09/2015 Thông báo nội dung ôn tập tuyển dụng VCGD năm 2015
76 21/2015/TTLT-BNV-BGDĐT 16/09/2015 Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn ngạch giáo viên tiểu học
77 22/2015/TTLT-BNV-BGDĐT 16/09/2015 Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn ngạch giáo viên trung học cơ sở
78 2092/HD-SNV 14/09/2015 Hướng dẫn công tác tuyển dụng viên chức giáo dục các quận, huyện, thị xã năm 2015
79 20/2015/TTLT-BNV-BGDĐT 14/09/2015 Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn ngạch giáo viên mầm non
80 9134/SGD&ĐT-GDTrH 08/09/2015 Hướng dẫn thi giáo viên chủ nhiệm giỏi năm học 2015-2016
81 9088/SGD&ĐT-GDTrH 07/09/2015 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp THCS năm học 2015 – 2016
82 TCTN 01/09/2015 Thư Chủ tịch nước gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2015-2016
83 230/MD-UBND 27/08/2015 Danh sách các đoàn Huyện ủy, HĐND, UBND Huyện dự lế khai giảng năm học 2015-2016
84 8752/SGD&ĐT-VP 18/08/2015 Công văn của Sở về tổ chức khai giảng năm học 2015-2016
85 109/KH-UBND 10/08/2015 Kế hoạch tuyển dụng viên chức GD Quốc Oai 2015
86 3798/QĐ-UBND 07/08/2015 Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân ngành giáo dục năm học 2014-2015
87 3763/QĐ-UBND 06/08/2015 Quyết định điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng VCGD 2015
88 1682/HD-SNV 03/08/2015 Hướng dẫn tuyển dụng VCGD 2015
89 3446/QĐ-UBND 23/07/2015 Quyết định phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch tuyển dụng VCGD Thành phố năm 2015
90 DTTT 09/07/2015 Dự thảo Thông tư quy định thi đua khen thưởng trong ngành Giáo dục
91 05/TB-SGD&ĐT 24/06/2015 Thống kê kết quả thi vào 10 THPT Quốc Oai năm học 2015-2016
92 07/TB-SGD&ĐT 24/06/2015 Thống kê kết quả thi vào 10 THPT Minh Khai năm học 2015-2016
93 08/TB-SGD&ĐT 24/06/2015 Thống kê kết quả thi vào 10 THPT Cao Bá Quát năm học 2015-2016
94 04/TB-SGD&ĐT 15/06/2015 Giấy báo dự thi các thí sinh nộp hồ sơ tại phòng GD&ĐT Quốc Oai
95 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 29/05/2015 Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT
96 06/TB-SGD&ĐT 25/05/2015 Tổng hợp nguyện vọng đăng ký tuyển sinh vào 10 THPT năm học 2015-2016
97 77/TB-UBND 11/05/2015 Thông báo giải quyết hợp đồng lao động làm việc tại các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập trên địa bàn Huyện
98 25/KH-PGD&ĐT 06/05/2015 Kế hoạch tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2015-2016
99 02/TB-HSG 05/05/2015 Xếp thứ các quận, huyện, thị xã về HSG Thành phố các môn văn hóa, kỹ thuật năm học 2014-2015
100 04/TB-SGD&ĐT 04/05/2015 Xếp giải HSG Thành phố các môn văn hóa lớp 9 năm học 2014-2015
101 05/TB-SGD&ĐT 04/05/2015 Xếp giải HSG Thành phố môn Kỹ thuật lớp 9 năm học 2014-2015
102 1180/QĐ-UBND 04/05/2015 Quyết định thành lập BCĐ thi THPT quốc gia, xét tốt nghiệp THCS năm học 2014-2015, tuyển sinh năm học 2015-2016
103 01/TB-PGD&ĐT 26/04/2015 Kết quả kiểm tra chọn đội tuyển mở rộng lớp 9 năm học 2015-2016
104 03/TB-SGD&ĐT 24/04/2015 Kết quả thi giải toán qua Internet cấp Thành phố năm học 2014-2015
105 02/TB-SGD&ĐT 20/04/2015 Kết quả thi học sinh giỏi kỹ thuật Thành phố năm học 2014-2015
106 01/TB-SGD&ĐT 15/04/2015 Kết quả thi học sinh giỏi Thành phố năm học 2014-2015
107 01/TTLT-BNV-BTC 14/04/2015 Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 108 về tinh giản biên chế
108 07/2015/QĐ-UBND 09/04/2015 Quy định chế độ đối với lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn trong các trường mầm non công lập trên địa bàn Hà Nội
109 51/TB-UBND 06/04/2015 Thông báo về việc giải quyết hợp đồng lao động
110 4608/SGD&ĐT-QLT 02/04/2015 Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015-2016
111 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 16/03/2015 Thông tư quy định danh mục việc làm và định mức biên chế mầm non
112 02/2015/TT-BGDĐT 26/02/2015 Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia
113 16/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Nghị định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
114 32/QĐ-PGD&ĐT 11/02/2015 Quyết định ban hành quy chế làm việc cơ quan phòng GD&ĐT Quốc Oai năm 2015
115 3868/SGDĐT-GDTrH 10/02/2015 Hướng dẫn tổ chức kỳ thi học sinh giỏi các bộ môn văn hoá lớp 9 THCS cấp Thành phố năm học 2014– 2015
116 43/KH-UBND 10/02/2015 Kế hoạch bổ nhiệm lại cán bộ quản lý
117 31/QĐ-PGD&ĐT 07/02/2015 Quyết định chọn cử sản phẩm, cá nhân tham gia dự thi các nội dung trong ngày hội CNTT ngành GD Thủ đô lần III, năm 2015
118 30/QĐ-PGD&ĐT 07/02/2015 Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt giải các nội dung trong ngày hội CNTT ngành GD Quốc Oai lần thứ II
119 3679/SGD&ĐT-VP 27/01/2015 Hướng dẫn nghỉ Tết Ất Mùi 2015 của Sở GD&ĐT Hà Nội
120 77/TB-SNV 15/01/2015 Thông báo chỉ tiêu tuyển dụng công chức 2015
121 3441/SGD&ĐT-KHCN 15/01/2015 Hướng dẫn thi kỹ năng ứng dụng CNTT dành cho giáo viên, nhân viên trong ngày hội CNTT ngành GD Hà Nội lần III
122 04/2015/NĐ-CP 09/01/2015 Nghị định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
123 87/QĐ-UBND 22/12/2014 Quyết định ban hành quy định về thu phí sử dụng đường bộ đối với xe môtô trên địa bàn Thành phố Hà Nội
124 6036/CT-BGD&ĐT 17/12/2014 Chỉ thị của Bộ GD&ĐT về tăng cường thực hiện phòng chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành Giáo dục
125 11552/SGD&ĐT-VP 15/12/2014 Hướng dẫn nghỉ Tết Dương lịch 2014
126 09/2014/NQ-HĐND 02/12/2014 Nghị quyết của HĐND Thành phố về nhiệm vụ phát triển KT-XH 2015
127 11277/SGD-GDTH 01/12/2014 Hướng dẫn đánh giá học sinh TH theo Thông tư 30
128 80/2014/QĐ-UBND 14/11/2014 Quyết định ban hành quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại của UBND Thành phố Hà Nội
129 2939/SNV-QLSN 12/11/2014 Hướng dẫn đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 2014
130 103/2014/NĐ-CP 11/11/2014 Nghị định về mức lương tối thiểu trong khu vực doanh nghiệp
131 79/2014/QĐ-UBND 04/11/2014 Quyết định ban hành Quy định về tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo
132 10801/SGD&ĐT-GDTrH 31/10/2014 Hướng dẫn rút kinh nghiệm bài dạy và kiểm tra đánh giá
133 60/2014/QĐ-TTg 30/10/2014 Quyết định hỗ trợ tiền điện cho các hộ gia đình
134 62/KH-GD&ĐT 09/10/2014 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ pháp chế năm học 2014-2015
135 75/2014/QĐ-UBND 08/10/2014 Quyết định phê duyệt cơ chế thực hiện tiền lương và cải tạo nguồn cải cách tiền lương đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao theo luật Thủ đô
136 58/KH-GD&ĐT 03/10/2014 Kế hoạch ứng dụng CNTT năm học 2014-2015
137 127/KH-UBND 22/09/2014 Kế hoạch của UBND huyện thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới giáo dục
138 31/2014/TT-BGDDT 16/09/2014 Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 54 về CTV thanh tra
139 11/CĐ-UBND 15/09/2014 Công điện của UBND Thành phố về ứng phó bão số 3
140 9699/SGD&ĐT-GDTH 10/09/2014 Hướng dẫn thi giáo viên giỏi chuyên đề lịch sử
141 9620/SGD&ĐT-GDMN 06/09/2014 Hướng dẫn thực hiện Quy chế chuyên môn cấp học mầm non năm học 2014-2015
142 07/2014/TT-BNV 29/08/2014 Thông tư của Bội Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định 42, 39 về thi đua khen thưởng
143 30/2014/TT-BGDĐT 28/08/2014 Thông tư ban hành quy định đánh giá học sinh Tiểu học
144 125/2014/TTLT-BTC-BGD 27/08/2014 Thông tư hướng dẫn kinh phí đánh giá ngoài các CSGD mầm non, phổ thông, thường xuyên
145 68/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định ban hành quy định về lệ phí cấp bản sao, chứng thực
146 7517/SGD&ĐT-GDTrH 18/08/2014 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH cấp THCS năm học 2014 – 2015
147 4318/BGDĐT-GDMN 14/08/2014 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Mầm non năm học 2014-2015
148 4119 /BGDĐT-GDTH 06/08/2014 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học 2014-2015
149 140/KH-UBND 06/08/2014 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của TW, CP và Chương trình hành động của Thành ủy về đổi mới giáo dục
150 4099/BGDĐT-GDTrH 05/08/2014 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014-2015
151 7301/TB-SGD&ĐT 02/08/2014 Khung biên chế năm học 2014-2015 ngành giáo dục Hà Nội
152 2653/QĐ-BGDĐT 25/07/2014 Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới giáo dục
153 DTTT03 17/07/2014 Dự thảo thông tư về đánh giá học sinh Tiểu học
154 27/QĐ-UBND 17/07/2014 Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở GD&ĐT Hà Nội
155 01/GD&ĐT-TH 13/07/2014 Tổng hợp xếp hạng các trường THCS về tuyển sinh 10 năm học 2014-2015
156 DTTT01 04/07/2014 Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh GV Tiểu học
157 DTTT02 04/07/2014 Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh GV Trung học cơ sở
158 38/KH-GD&ĐT 21/05/2014 Kế hoạch tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 huyện Quốc Oai năm học 2014-2015
159 01/TH-GD&ĐT 21/04/2014 Tổng hợp xếp thứ HSG Thành phố các quận huyện 2013-2014
160 66/UBND-GD&ĐT 18/04/2014 Kế hoạch xây dựng trường MN, TH, THCS chất lượng cao trên địa bàn huyện Quốc Oai giai đoạn 2014-2015
161 45/KH-GD&ĐT 07/10/2013 Kế hoạch ứng dụng CNTT trong ngành GD&ĐT huyện Quốc Oai năm học 2013-2014
162 2999/QĐ-UBND 08/05/2013 Quyết định phê duyệt chỉ tiêu phát triển KT-XH Quốc Oai đến 2020 tầm nhìn 2030
163 25/2012/QĐ-UBND 18/09/2012 Quyết định 25/2012/QĐ-UBND của Thành phố về chế độ chính sách đối với giáo viên mầm non hợp đồng
164 14/2011/KH-HDND 16/12/2011 Kế hoạch của HĐND huyện về phát triển KH-XH 5 năm 2011-2015
165 53/2010/QĐ-UBND 18/11/2010 Quy định nâng lương trước thời hạn của UBND Thành phố Hà Nội
166 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV 28/11/2007 Thông tư 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2007 của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ về hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
Video
Quảng cáo 1
Thống kê
  • Đang truy cập28
  • Hôm nay8,620
  • Tháng hiện tại294,188
  • Tổng lượt truy cập5,382,708
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây